Posts Tagged "poem"

April29, 2019
by admin

Lekhnath Paudyal – Basanta Kokil

लेखनाथ पौड्याल – वसन्त कोकिल भरी लता वृक्ष विषे टनाटन नवीन लाखौं फूल पालुवाकन । वसन्त आयो कलकण्ठको अब सुनिन्छ साह्रै कल कण्ठ-गौरव ।। अगाडि जो दीन बनी लुकीकन बिताउँथ्यो केवल दु:खमा दिन । अहो !! उही कोकिल हेर आज यो प्रमोदले पूर्ण महासुखी भयो ।। बसी बगैंचा-बिच मोजमा परी नयाँ कलीला सहकारमञ्जरी । चपाउँदै

National Idol Fulbari